ติดต่อเรา

งานพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

131 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

โทรศัพท์ 0-3930-7273 , 0-3930-7261-4 ต่อ 117 , 118

โทรสาร 0-3903-7274

มือถือ 0-9669-27791