ประเภท : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561

เรื่อง ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการ [อ่าน : 16 ครั้ง]

กิจกรรมแสวงหาความรู้ 2560

เรื่อง ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยวิทยากร อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด [อ่าน : 382 ครั้ง]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2559

เรื่อง ระบบการติดตามเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อ – จัดจ้าง ( กรณีตกลงราคา ) [อ่าน : 179 ครั้ง]