ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • การเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการในการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Progam ประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบรท์[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 71 ครั้ง]
 • สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนร่วมประกวดแข่งขันแต่งกลอน 8 รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” [อ่าน : 95 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และผู้ที่สนใจสมัคร[อ่าน : 124 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน .[อ่าน : 99 ครั้ง]
 • เปิดจองบูธจำหน่ายสินค้างานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯ ครั้งที่ 18 สนใจสมัครได้ในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • รางวัลเจ้าหน้าที่หอพักดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 "ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย"[อ่าน : 127 ครั้ง]
หนังสือเวียน ดู หนังสือเวียนทั้งหมด
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/256... หนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 142 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ หนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม[อ่าน : 129 ครั้ง]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 21/2561 เรื่อง... แต่งตั้งรองอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561[อ่าน : 167 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดู คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด
 • 193/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 (ลงวันที่ 26 กันยายน 2561)[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • 001/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างสอนรายวิชาการทำคุมความเย็นและปรับอากาศ คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • 002/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ... คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 152 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ-ลำค...

ณ คลองดาวเรือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

"ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์"

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 27 ครั้ง]

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการ...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 34 ครั้ง]

พิธีเปิดโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒน...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [อ่าน : 84 ครั้ง]

ประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมม...

ระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ กับ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 /2562 [อ่าน : 91 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุ... [อ่าน : 65 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมร... [อ่าน : 44 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [อ่าน : 46 ครั้ง]