ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • การจับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในโอการสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (Kasetsart University Veterinary International Conference 2019) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม "ย้อนวันวาน สงกรานต์ราชมงคลจันท์" วันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. (โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562)[อ่าน : 54 ครั้ง]
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • รายชื่อตรวจสอบแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 2/2561 (กยศ. กรอ.) Update 05/03/62 กยศ.[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • รายชื่อตรวจสอบแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 2/2561 (กยศ.) Update 20/02/62 กยศ.[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • รายชื่อตรวจสอบแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 2/2561 (กรอ.) รอบที่1 กรอ.[อ่าน : 173 ครั้ง]
 • รายชื่อตรวจสอบแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 2/2561 (กยศ.) รอบที่ 1 กยศ.[อ่าน : 283 ครั้ง]
 • กำหนดการกู้ กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 (สำหรับผู้กู้ทุกชั้นปี) ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา[อ่าน : 74 ครั้ง]
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
 • ระบบ TCAS'62 [ ประจำปีการศึกษา 2562 ][อ่าน : 552 ครั้ง]
 • ประเภท : ปวส. [ประจำปีการศึกษา 2562][อ่าน : 815 ครั้ง]
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ระบบ TCAS"62 และประเภท ปวส.)[อ่าน : 787 ครั้ง]
 • ประเภทโควตา (รับเฉพาะวุฒิ ปวช.และปวส.) [ ปีการศึกษา 2562 ][อ่าน : 2651 ครั้ง]
 • หลักสูตรที่เปิดสอน ระดัับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 2096 ครั้ง]
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ดู ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ... .[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี ๔.๐ (Smart LAB ๔.๐) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังห... .[อ่าน : 111 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างทำความสะอาดอาคาร และจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย[อ่าน : 125 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบดำเนินงาน)[อ่าน : 337 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (สาระสำคัญของสัญญา)[อ่าน : 375 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบครุภัณฑ์)[อ่าน : 406 ครั้ง]
ข่าวอบรม/สัมมนา ดู ข่าวอบรม/สัมมนาทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 9-10 ส.ค. 6...

โครงการยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ GMP ทั่วไป/GMP Codex [อ่าน : 289 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
รักษ์เหลืองจันท์ฯ '18

ชมบรรยากาศ!! งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 9 - 17กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 41 ครั้ง]

presentation RMUTTO #Agro

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (แสดงรายละเอียดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) [อ่าน : 412 ครั้ง]

presentation RMUTTO #SCT

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (แสดงรายละเอียดคณะเทคโนโลยีสังคม) [อ่าน : 450 ครั้ง]

presentation RMUTTO #2

วีดีทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก (แสดงรายละเอียดหลักสูตร) [อ่าน : 256 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
"ย้อนยุควันวาน สงกรานต์ราชมงคล...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอพระพุทธชินราชวิทยาเขตจันทบุรี ลาน... [อ่าน : 28 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าว...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัต...

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 34 ครั้ง]

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา ค...

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 36 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาราชม...

นักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน E- Sport [อ่าน : 39 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีร่วมการอบรมเรื่...

การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 1/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม... [อ่าน : 21 ครั้ง]

พิธีเทปูนฐานเสาเอก - โท อาคารส...

รักษาการรองอธิการบดีร่วมพิธีเทเสาเอกอาคารกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง [อ่าน : 23 ครั้ง]

ขอพระราชทานพื้นที่ 20 ไร่ ในพร...

ราชมงคลจันท์พร้อมดูแลสวนพ่อ [อ่าน : 35 ครั้ง]